Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania - Radcy Prawni (RPR) -

Nawigacja

Radcy Prawni (RPR)

Zakres działania

Dane teleadresowe

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Elżbieta Braulińska – Pązik
Zofia Staszewska
pokój nr 101, tel.: 22 551 24 00, wew. 1011

Adam Olszewski (del.Ciechanów)
pokój nr 12, tel.: 23 672 44 71/73, wew. 31 
                  
Marek Najda (del. Ostrołęka)   
pokój nr 70, tel.: 29 760 42 91/93, wew. 120 
            
Bartosz Madej (del.Radom)   
tel.: 48 362 82 84
                   
Krystyna Grotowska (del.Siedlce)
pokój nr 712, tel.: 25 632 61 00, wew. 108
                     
Aleksandra Malec  (del. Płock)
pokój nr 36, tel.: 24 262 64 50, wew. 405

LISTA PRACOWNIKÓW

Do zadań Radców Prawnych należy:

  1. udzielanie pracownikom Kuratorium porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.);
  2. udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Kuratorium;
  3. opiniowanie projektów umów oraz decyzji, zarządzeń i postanowień Kuratora;
  4. sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych;
  5. występowanie w charakterze pełnomocnika Kuratora w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
  6. wykonywanie innych czynności zleconych przez Kuratora w zakresie obsługi prawnej;
  7. wykonywanie innych zadań zlecanych przez Kuratora.

Radcy prawni podlegają bezpośrednio Kuratorowi.


 

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 05.01.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry