Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania - Pełnomocnik ds. obronnych (OBR) -

Nawigacja

Pełnomocnik ds. obronnych (OBR)

Zakres działania

Dane teleadresowe

Zdzisław Młodziejewski

pokój nr 401
tel.: 22 551 24 00 wew. 4011

Do zadań Pełnomocnika ds. obronnych należy:

 1. planowanie i realizacja zadań Kuratora związanych z obronnością państwa, określonych w przepisach o powszechnym obowiązku obrony RP;
 2. gromadzenie dokumentacji w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, dotyczącej koordynacji realizacji zadań na terenie województwa;
 3. współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa oraz informowanie na bieżąco Kuratora o przebiegu tej współpracy;
 4. organizowanie i nadzorowanie przebiegu specjalistycznych obozów
  szkoleniowo-wypoczynkowych dla uczniów;
 5. organizowanie zawodów, spartakiad i innych imprez o charakterze sportowo-obronnym i patriotycznym;
 6. współdziałanie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach obronnych;
 7. sporządzanie planów obronnych, organizowanie szkoleń oraz prowadzenie obowiązującej ewidencji w tym zakresie w Kuratorium;
 8. opracowanie oraz bieżące aktualizowanie dokumentacji obrony cywilnej, organizowanie i prowadzenie szkoleń formacji obrony cywilnej, a także szkoleń pracowników z zakresu powszechnej samoobrony w Kuratorium;
 9. nadzór nad realizacją zadań wynikających z polityki bezpieczeństwa w Kuratorium;
 10.  prowadzenie spraw dotyczących lustracji;
 11.  prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych;
 12.  prowadzenie spraw dotyczących obiegu, przechowywania i ewidencji informacji  niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz realizacja innych zadań ustalonych  w Instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych  o klauzuli „zastrzeżone” w Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz zakres  i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony;
 13.  wykonywanie innych zadań zlecanych przez Kuratora.

Pełnomocnik ds. obronnych podlega bezpośrednio Kuratorowi.

 

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 05.04.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry