Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego” - Kalendarium -

Nawigacja

Konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”

31.10.2017

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza na konferencję „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”, która odbędzie się 20 listopada br. w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy w Warszawie.

Głównym celem spotkania jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez prezentację doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz rozwoju kompetencji, umiejętności i talentów. Spotkanie będzie okazją do wymiany informacji na temat wartości dodanej systemu ECVET w tworzeniu partnerstw międzynarodowych oraz we wspieraniu współpracy szkół zawodowych i uczelni z rynkiem pracy, w tym w obszarze kształcenia dualnego.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli szkół zawodowych, centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, szkół wyższych, stowarzyszeń branżowych, małych i średnich przedsiębiorstw, pracodawców oraz doradców zawodowi, ekspertów z instytucji edukacyjnych oraz z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wydarzenie jest organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych – European Vocational Skills Week (20-24 listopada).  W ramach tej inicjatywy Komisji Europejskiej w całej Europie odbędzie się szereg wydarzeń na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym, w czasie których instytucje o podobnym profilu będą miały sposobność do nawiązania kontaktów i wspólnego działania na rzecz rozwoju kompetencji zawodowych.

Szczegółowe informacje oraz link do rejestracji na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Metryczka

Data publikacji 31.10.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry