Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” - Aktualności -

Nawigacja

Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”

12.06.2018

Artur Standowicz - Wicewojewoda Mazowiecki, Dorota Skrzypek – Mazowiecki Wicekurator Oświaty oraz Inspektor Marek Świszcz – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu wzięli udział w Gali podsumowującej kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”. Spotkanie odbyło się 11 czerwca w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.

Kampania „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”, zainaugurowana w listopadzie 2017 roku, to wspólna inicjatywa Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z narkotykami i dopalaczami. Kampania skierowana była do grona pedagogicznego, rodziców oraz uczniów: klas VII szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

W ramach projektu w listopadzie 2017 roku zorganizowano m.in. 5 regionalnych konferencji poświęconych profilaktyce uzależnień substancjami psychoaktywnymi (w Radomiu, Płocku, Ciechanowie, Siedlcach i Ostrołęce).

Ważnym elementem kampanii były międzyszkolne debaty powiatowe. Zorganizowano spotkania na terenie 27 powiatów. Uczniowie podczas debat mieli okazję dyskutować na temat skutków prawnych oraz zdrowotnych uzależnienia od narkotyków i dopalaczy ze specjalistami z Policji, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć ponadto pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, spektakle profilaktyczne w wykonaniu uczniów, a także zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie profilaktyki uzależnień.

Blisko 3 tys. uczniów wzięło udział w 84 debatach młodzieżowych zorganizowanych w szkołach. W spotkaniach skierowanych do nauczycieli i rodziców uczestniczyło ponad 2200 osób. Policjanci w trakcie spotkań z nauczycielami i rodzicami wykorzystywali jako narzędzie dydaktyczne edukacyjną walizkę narkotykową. Zawiera ona m.in. przedmioty, które młodzi ludzie mogą posiadać w domu lub w szkole, a które wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji środków odurzających.

W ramach kampanii „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” odbywały się przedsięwzięcia towarzyszące, m.in. konkursy plastyczne, a także konkurs filmowy pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Na zakończenie uroczystej Gali Inspektor Marek Świszcz – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu dokonał wstępnego podsumowania badań ankietowych przeprowadzonych wśród młodzieży (13-20 lat). Ankietę on-line wypełniło ponad 46 tys. osób. Uczniowie mogli wskazać m.in. obszary problemowe z zakresu tematyki uzależnień, które ich zdaniem warto poruszyć w kolejnej edycji projektu bądź w działaniach podejmowanych przez szkoły. Kompleksowa analiza i wnioski zostaną wkrótce opracowane przez pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 • Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
  Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
 • Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
  Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
 • Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
  Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
 • Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
  Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
 • Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
  Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
 • Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
  Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
 • Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
  Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
 • Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
  Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
 • Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
  Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
 • Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
  Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
 • Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
  Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
 • Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
  Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
 • Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
  Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
 • Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
  Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
 • Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
  Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
 • Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie
  Gala podsumowująca kampanię „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” w Warszawie

Metryczka

Data publikacji 12.06.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry