Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zmiany w zasadach przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej - Aktualności -

Nawigacja

Zmiany w zasadach przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.), zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m. in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.).

Szczegóły znajdują się w załączonym piśmie Krzysztofa Michałkiewicza – Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 10.10.2017
Data modyfikacji 10.10.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Kamiński
Osoba udostępniająca informację:
Czesław Ziemniak
do góry