Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pismo do dyrektorów szkół w sprawie honorowania zaświadczeń wydawanych przez szkoły uczniom. - Aktualności -

Nawigacja

Pismo do dyrektorów szkół w sprawie honorowania zaświadczeń wydawanych przez szkoły uczniom.

Prośba o przekazywanie informacji do przewoźników.

Warszawa, 03 października 2017 r.
 
 
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
 
KPU.570.14.2017.KK

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

w nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z dnia 14 września 2017 r. do Dyrektorów szkół, w sprawie problemów z  potwierdzeniem ważności legitymacji szkolnej,  wynikającej z braku pieczęci urzędowych z wizerunkiem orła, proszę o przekazanie do ZTM w Warszawie lub innych właściwych Zarządów Transportu stosownego pisma. Pismo powinno wyraźnie wskazywać nazwę i adres szkoły oraz przybliżony termin uzyskania przez uczniów prolongaty legitymacji szkolnych. Powyższe działania mają na celu umożliwienie uczniom z Państwa szkół korzystanie z przejazdów ulgowych.

Jednocześnie informuję, iż Minister Infrastruktury i Budownictwa zwrócił się z prośbą do Zarządów PKP o honorowanie przez drużyny konduktorskie i kontrolerów zaświadczeń wydawanych przez szkoły uczniom.

                                                               

                                                                                                                                                                 Z poważaniem

MAZOWIECKI WICEKURATOR OŚWIATY

                             -/-

                Andrzej Sosnowski

 

 

Metryczka

Data publikacji 04.10.2017
Data modyfikacji 04.10.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Kujawa
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry