Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dopuszczanie do użytku szkolnego podręczników – rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dopuszczanie do użytku szkolnego podręczników – rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw

08.03.2017

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Weszło one w życie 7 marca 2017 r.

Rozporządzenie zgodne z ustawą z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz tych do kształcenia w zawodach.

Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, przepisy niniejszego rozporządzenia będą stosowane także do dopuszczania podręczników do kształcenia w zawodach w dotychczasowych czteroletnich technikach, uwzględniających nową podstawę programową kształcenia w zawodach.

Więcej informacji na stronie MEN.

Metryczka

Data publikacji 08.03.2017
Data modyfikacji 13.05.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MEN
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry