Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Organizacja szkół i przedszkoli – rozporządzenie podpisane - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Organizacja szkół i przedszkoli – rozporządzenie podpisane

17.03.2017

Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 17 marca br., rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Regulacje określone w rozporządzeniu są istotne z punktu widzenia pracy szkoły i odpowiadają zakresowi spraw wskazanych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Rozporządzenie zawiera regulacje związane z elementami tworzącymi nazwę szkoły i przedszkola oraz sposobem stosowania nazwy szkoły i przedszkola.

W rozporządzeniu zostały wskazane również rozwiązania dotyczące warunków i sposobu używania nazwy przedszkola i szkoły na pieczęciach, tablicach urzędowych oraz sztandarze, a w przypadku szkoły również na świadectwie i legitymacji szkolnej.

Więcej informacji na stronie MEN.

Metryczka

Data publikacji 17.03.2017
Data modyfikacji 13.05.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MEN
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry