Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakończenie etapu wojewódzkiego Olimpiady Solidarności - Aktualności -

Nawigacja

Zakończenie etapu wojewódzkiego Olimpiady Solidarności

16.03.2017

Mazowiecki Wicekurator Oświaty Andrzej Sosnowski wziął udział w uroczystym Finale Etapu Wojewódzkiego IV Edycji Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie Dekady historii 1970-1990”, który odbył się 15 marca br. w Warszawie.

W auli dawnego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 75 uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego przystąpiło do rozwiązania testu składającego się z pytań o różnym stopniu trudności i obejmującego materiał historyczny określony ramami chronologicznymi 1970-1990. Nad regulaminowym przebiegiem zmagań uczestników czuwała trzyosobowa Wojewódzka Komisja Konkursowa.

Do ogólnopolskiego etapu konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”, jako laureaci etapu wojewódzkiego, zostali zakwalifikowanie uczniowie następujących szkół z województwa mazowieckiego:

−    Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Garwolinie − I miejsce
−    XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego w Warszawie − II miejsce
−    VI Liceum Ogólnokształcącego w ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu − III miejsce

Laureaci oraz wszyscy uczniowie odebrali nagrody i dyplomy z rąk prof. dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki − Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego, Andrzeja Sosnowskiego − Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty i Jarosława Zaronia − Dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” jest Fundacja Centrum Solidarności zaś partnerem organizacyjnym drugiego etapu konkursu − Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

FOT. MSCDN

 

 

  • Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”
    Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”
  • Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”
    Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”
  • Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”
    Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Metryczka

Data publikacji 16.03.2017
Data modyfikacji 16.03.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Stachurska-Maj
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry