Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Akcja #KOMÓRKOMANIA na terenie województwa mazowieckiego - Aktualności -

Nawigacja

Akcja #KOMÓRKOMANIA na terenie województwa mazowieckiego

logo MKO
Warszawa, 02 marca 2017 r.
 
ZIN.021.5.2017.AS.

Dyrektorzy szkół
ponadgimnazjalnych
w województwie mazowieckim

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

zachęcam do wsparcia akcji #KOMÓRKOMANIA organizowanej przez Fundację DKMS, której misją jest niesienie pomocy osobom z nowotworem krwi.

Projekt #KOMÓRKOMANIA skierowany jest do wszystkich uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Celem inicjatywy jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie świadomej rejestracji potencjalnym dawcom szpiku kostnego.

Tegoroczna akcja #KOMÓRKOMANIA w województwie mazowieckim będzie prowadzona w terminie: 3-14 kwietnia 2017 r. Zainteresowane szkoły mogą zgłaszać swój udział w akcji do 12 marca br.

Inicjatywa Fundacji DKMS wpisuje się w cele ustanowionego przez Ministra Edukacji Narodowej „Roku Wolontariatu”, w ramach którego promowane są działania sprzyjające indywidualnemu i społecznemu rozwojowi uczniów przez kształtowanie postaw obywatelskich, szacunku dla innych ludzi, kreatywności, przedsiębiorczości, uczciwości i wiarygodności.

W załączeniu przekazuję materiał informacyjny Fundacji.

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 06.03.2017
Data modyfikacji 10.03.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Siekierska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry