Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nowa podstawa programowa – prekonsultacje - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa podstawa programowa – prekonsultacje

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ramowe plany nauczania – to dwa projekty, przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do opiniowania w ramach prekonsultacji.

W grudniu po zakończeniu prekonsultacji projekty będą skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do nadsyłania opinii do projektów do dnia 9 grudnia br.

Opinie zgłaszać można mailem na adresy:

Podstawa programowa – e-mail: podstawaprogramowa@men.gov.pl
Ramowe plany nauczania – e-mail: ramoweplany@men.gov.pl
Telefon kontaktowy: Departament Podręczników, Programów i Innowacji MEN, tel. 22 3474 792

Więcej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Metryczka

Data publikacji 01.12.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry