Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Dobra szkoła” - reforma systemu edukacji - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dobra szkoła” - reforma systemu edukacji

10.11.2016

Nowa struktura odpowiadająca na zapotrzebowanie społeczne i wyzwania gospodarki – to założenia reformy edukacji. Zmiany w województwie mazowieckim zostały omówione podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (10 listopada). Uczestniczyli w niej Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

8 listopada 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zostały one przekazane do dalszych prac w parlamencie.

Reforma jest odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa. Wprowadzamy zmiany, ale prowadzimy konsultacje z nauczycielami, rodzicami i samorządowcami. Reforma ma służyć uczniom. Nie chciałbym, aby dzieci na Mazowszu uczyły się zmianowo. Najlepsza inwestycja jest w najmłodsze pokolenie - powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Ministerstwo Edukacji uruchomiło stronę internetową dedykowaną reformie edukacji -  www.reformaedukacji.men.gov.pl. Zarówno rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące reformy. Dodatkowo rodzice mogą sprawdzić do jakiego typu szkoły będzie uczęszczać ich dziecko od 1 września 2017 r.

W październiku Kuratorium Oświaty w Warszawie zorganizowało sześć spotkań z dyrektorami samodzielnych gimnazjów. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 300 dyrektorów. Ponadto do końca listopada będą odbywały się spotkania z rodzicami, uczniami, dyrektorami szkół, nauczycielami i przedstawicielami samorządów w regionach. Kuratorium uruchomiło także punkty konsultacyjne dla gmin i powiatów.

Dziś naszym podstawowym celem jest udzielenie wsparcia i dostarczenie aktualnej wiedzy o planowanych zmianach rodzicom, szkołom, samorządowcom - powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Nowe ustawy przewidują modyfikację ustroju szkolnego oraz organizacji szkół i placówek oświatowych. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Obecny system składa się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego,  4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej. Zgodnie z projektami ustaw docelowa struktura szkolnictwa obejmować będzie:

 • 8-letnią szkołę podstawową
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące
 • 5-letnie technikum
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia
 • szkołę policealną.

Ten model oznacza stworzenie spójnej i drożnej struktury organizacji szkół oraz wydłużenie okresu kształcenia i wychowania w jednej szkole i w tej samej grupie rówieśniczej. Rozwiązania te ograniczą konieczność częstej adaptacji uczniów do nowych warunków uczenia się (zmiana szkoły i grupy rówieśniczej) oraz będą sprzyjać uzyskiwaniu lepszych efektów kształcenia.

 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Plakat
  Plakat

Metryczka

Data publikacji 10.11.2016
Data modyfikacji 18.11.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry