Moje skróty

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

Zachęcamy do promowania najważniejszych wydarzeń odbywających się w szkołach zawodowych bądź tych, w których biorą one udział, takich jak np. konferencje, spotkania ze znaczącymi ludźmi świata nauki i kultury, akcje społeczne, wymiana międzynarodowa młodzieży, współpraca z instytucjami, organizacjami, przedsiębiorstwami, współpraca ze szkołami wyższymi, udział w projektach edukacyjnych, udział w konkursach przedmiotowych, osiągnięcia najlepszych uczniów.

Metryczka

Data publikacji 04.12.2014
Data modyfikacji 07.04.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Cichostępska
Osoba udostępniająca informację:
Karnelia Szczepaniak
do góry