Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” - Konkursy -

Nawigacja

Konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej organizuje IV edycję konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej organizuje IV edycję konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”, którego dwie pierwsze edycje były przeprowadzone pod nazwą „Szkoła dla rynku pracy”. Głównym celem konkursu jest wyłonienie i promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach.

W konkursie mogą wziąć udział szkoły (w przypadku zespołu szkół formularz zgłoszenia składa szkoła wchodząca w skład zespołu) publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, prowadzące kształcenie zawodowe.

Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 31 stycznia br.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej KOWEZiU

Metryczka

Data publikacji 19.01.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Majewska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry