Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs "Szkoła zawodowa - mój wybór" - Konkursy -

Nawigacja

Konkurs "Szkoła zawodowa - mój wybór"

W związku z realizacją programu Rok Szkoły Zawodowców, zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w Konkursie otwartym „Szkoła zawodowa - mój wybór”, organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Kuratorium Oświaty.

 

Informacji na temat konkursu udzielają:

 • Pani Aleksandra Gnyś – tel. 22 551 24 00 wew. 4082 – dla szkół gimnazjalnych
   
 • Pani Renata Świderska – tel. 22 551 24 00 wew. 5062 – dla szkół zawodowych

Celem konkursu jest upowszechnianie kształcenia zawodowego i poszczególnych zawodów poprzez wybór i prezentację najlepszych prac uczniów.

Konkurs  skierowany  jest  do  uczniów  szkół gimnazjalnych  i  szkół  dla  młodzieży  prowadzących  kształcenie w zawodach (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych), tj. zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych.
 
Uczestnicy konkursu (jeden uczestnik zgłasza jedną pracę) pod opieką nauczyciela przygotowują pracę na  temat  „Wybiorę szkołę zawodową bo …” (dla gimnazjum),  „Wybrałam/em szkołę zawodową bo …” (dla szkoły zawodowej), opracowaną w jednej z trzech kategorii: praca pisemna, praca plastyczna lub film. Zadaniem uczniów będzie wykazanie się umiejętnościami, kreatywnością i takim sposobem prezentacji tematu, który zachęci młodych ludzi do świadomego planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.
 
Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo:
 
 • etap wojewódzki – zgłaszanie prac do 31 marca 2015 r.

  ogłoszenie wyników konkursu na etapie wojewódzkim – do 30 kwietnia 2015 r.
   
 • II etap ogólnopolski – ocena prac wyróżnionych na etapie wojewódzkim – do 8 czerwca 2015 r.

  ogłoszenie wyników konkursu10 czerwca 2015 r.                         
Dokumentacja konkursowa: karta zgłoszenia kandydata, oświadczenie ucznia, oświadczenie nauczyciela, znajdują się w załączeniu.   
Zachęcamy do aktywnego udziału w konkursie i zapoznania się z regulaminem.
 
 
 
Prace konkursową z dokumentacją należy przesyłać na adres:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
z dopiskiem    konkurs „Szkoła Zawodowa – mój wybór”, gimnazjum  lub  konkurs „Szkoła Zawodowa – mój wybór”, szkoły zawodowe
 
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji 04.12.2014
Data modyfikacji 27.02.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Świderska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Szmulik
do góry