Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie z konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe” - Aktualności -

Nawigacja

Sprawozdanie z konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe”

Ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, odbyła się w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Współorganizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

W gronie specjalistów - przedstawicieli spółek Skarbu Państwa i pracodawców rozmawiano o kierunkach zmian w kształceniu zawodowym, wymieniano doświadczenia przez zaprezentowanie dobrych praktyk, projektów oraz inicjatyw osób i instytucji związanych z kształceniem zawodowym oraz starano się odpowiedzieć na pytanie: Jakie warunki powinny zostać spełnione aby współpraca: szkoła – pracodawca dały efekt synergii?

Celem konferencji było pokazanie wyzwań, przed którymi stoi polska gospodarka, roli jaką w tym obszarze może odegrać szkolnictwo zawodowe które jest ważnym elementem stanowiącym wsparcie dla innowacyjności gospodarczej.

Konferencja była okazją do zaprezentowania kierunku zmian w kształceniu branżowym i technicznym w kontekście uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz oczekiwań i potrzeb pracodawców.

Przedsięwzięcie było jednym z elementów realizacji priorytetów działań MEN w zakresie wspierania szkolnictwa zawodowego w jego odbudowie i rozwoju.

Konferencją była objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, zaś patronem medialnym była TVP 3 Warszawa.

Metryczka

Data publikacji 26.04.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Fidelus
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Kujawa
do góry