Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2017 r.- pismo do dyrektorów szkół - SIO -

Nawigacja

System Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2017 r.- pismo do dyrektorów szkół

logo MKO
Warszawa, dn. 15 marca 2017 r.
 
ZIN.534.3.2.2017.TW

Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

dotyczy: Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2017 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO  3.22 oraz  „Instrukcję wprowadzania danych".

Przypominam, że szkoły i placówki oświatowe, przekazują do 5 kwietnia 2017 r. bazy danych oświatowych do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji, a w związku z tym dokonują odbioru i scalenia plików wynikowych w systemie SIO.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2017 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO".

 

Z wyrazami szacunku,

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Andrzej Kulmatycki
Dyrektor Wydziału
Zarządzania Informacją
 

 

Metryczka

Data publikacji 16.03.2017
Data modyfikacji 16.03.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry