Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2016 r.- pismo do dyrektorów szkół - SIO -

Nawigacja

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2016 r.- pismo do dyrektorów szkół

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO.

logo MKO
Warszawa, dn. 23 września 2016 r.
 
ZIN. 534.4.8.2016.TW

                                                                                                                                      Dyrektorzy
                                                                                                                                      Szkół i placówek oświatowych
                                                                                                                                      województwa mazowieckiego

 

dotyczy: Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2016 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO  3.21 oraz  „Instrukcję wprowadzania danych".

Przypominam, że szkoły i placówki oświatowe, przekazują do 5 października 2016 r. bazy danych oświatowych do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji, a w związku z tym dokonują odbioru i scalenia plików wynikowych w systemie SIO.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2016 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO".

 

 

                                                                                                            Z poważaniem,

                                                                                                            z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

                                                                                                                                              /-/

                                                                                                                             Andrzej Kulmatycki

                                                                                                                               Dyrektor Wydziału

                                                                                                                           Zarządzania Informacją 

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.09.2016
Data modyfikacji 26.09.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry