Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Akty prawne regulujące organizację prawidłowego żywienia w szkołach i placówkach oświatowych - Nowe przepisy - żywienie w szkołach i placówkach -

Nawigacja

Nowe przepisy - żywienie w szkołach i placówkach

Akty prawne regulujące organizację prawidłowego żywienia w szkołach i placówkach oświatowych

1 września 2015 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie żywienia w szkołach. Ich celem jest ograniczenie epidemii otyłości wśród dzieci.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.: Dz. U. z  2015 r., poz. 594)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

 

Metryczka

Data publikacji 18.09.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry