Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do organizatorów zimowego wypoczynku - Wypoczynek -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do organizatorów zimowego wypoczynku

21.12.2017

Warszawa,  21 grudnia 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZSE.576.45.2017.CZ
 

Organizatorzy wypoczynku zimowego,
Dyrektorzy szkół i placówek
w województwie mazowieckim

 
 
 

Szanowni Państwo,

wkrótce rozpocznie się w szkołach i placówkach zimowa przerwa świąteczna, a po niej od 15 stycznia 2018 r. ferie zimowe.

Pragnę przypomnieć wszystkim organizatorom wypoczynku dla dzieci i młodzieży o obowiązku przestrzegania przepisów prawa, w szczególności o konieczności zgłoszenia każdej formy wypoczynku na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej wypoczynek.men.gov.pl.

Szczególnie jednak apeluję o dołożenie wszelkich starań w zapewnieniu uczestnikom wypoczynku właściwej opieki oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu.

Zapewne znaczna część turnusów to wyjazdy na zimowiska, gdzie cieszyć się można urokami zimy na górskich stokach. Jazda na nartach lub deskach snowboardowych to wspaniała zabawa i radość dla dzieci pod warunkiem, że są one odpowiednio przygotowane i chronione. Na stokach może dojść do wypadków, które mogą spowodować traumę i niechęć do sportów zimowych.

Przypominam, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. 2011 r. Nr 208, poz. 1241 z późn. zm.), osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego. Jest to obowiązek egzekwowany od osób pełniących opiekę nad osobą do ukończenia 16 roku życia pod karą grzywny.

Pragnę również zwrócić uwagę organizatorom wypoczynku o spełnieniu wymogów przepisu art. 92p ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j .Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) o posiadaniu przez kierownika i wychowawców zaświadczeń lub oświadczeń o niekaralności za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego.

Państwa Dyrektorów szkół i placówek województwa mazowieckiego zobowiązuję do zorganizowania zajęć dla uczniów przypominających o zasadach bezpiecznego spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania i podczas wyjazdu. Wszyscy zadbajmy o bezpieczeństwo odpoczywających dzieci.

Wyrażam nadzieję, że nasze wspólne działania zapewnią uczniom bezpieczeństwo i przyniosą wiele radości i niepowtarzalnych przeżyć, dzięki czemu wrócą do swoich szkolnych obowiązków zdrowi i pełni nowej energii.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 21.12.2017
Data modyfikacji 10.05.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Czesław Ziemniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry