Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publikacje z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego - UKNF - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Publikacje z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego - UKNF

Nakładem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zostały wydane nowe publikacje dla środowiska szkolnego, obejmujące gotowe scenariusze lekcji.

Na stronie internetowej UKNF są dostępne następujące publikacje edukacyjne:

  • „Pierwsze kroki na rynku finansowym − Scenariusze lekcji”, J. Banach, A. Jarmuszyńska, P. Jaroszewicz, M. Zdrojewski, 2019,
  • „Scenariusze lekcji z zakresu ryzyka związanego z inwestowaniem na rynkach kapitałowych i terminowych”, P. Stangenberg, 2019.

Przedmiotowe scenariusze odnoszą się do treści nauczania objętych Podstawą programową do przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości zawartą w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018 r. poz. 467).

Więcej informacji na temat innych inicjatyw UKNF (w tym seminariów szkoleniowych) przeznaczonych dla środowiska szkolnego  znajduje się na stronie projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku CEDUR.

 

Metryczka

Data publikacji 31.07.2019
Data modyfikacji 31.07.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry