Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

VII Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

VII Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu

Samorząd Województwa Mazowieckiego i Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zapraszają do udziału w festiwalu teatralnym dla młodzieży. Tegoroczna edycja będzie odbywać się pod hasłem: „Kocham Cię jak Irlandię − Wilde, Beckett, Show i inni”.

Do udziału w Festiwalu zaproszone są szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, domy i centra kultury z terenu województwa mazowieckiego oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Mazowsza.

Głównym zadaniem uczestników Festiwalu jest przygotowanie i zaprezentowanie przedstawienia teatralnego opartego lub zainspirowanego dziełami literatury irlandzkiej (propozycje literackie są do pobrania na stronie: www. mazovia.pl).

Termin zgłoszenia udziału w Festiwalu mija 29 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz karta zgłoszeń dostępne są na stronie organizatora.
 

Metryczka

Data publikacji 13.05.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Samorządu Województwa Mazowieckiego
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry