Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie zaprasza uczniów szkół średnich z całej Polski do udziału w IX Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie”.

Konkurs jest formą promocji twórczości Jacka Kaczmarskiego wśród młodego pokolenia. Uczestnicy doskonalą umiejętność pracy z tekstami literackimi, uczą się zdobywania, porządkowania i selekcji materiałów.

W I etapie konkursu uczestnicy piszą pracę na jeden z proponowanych tematów:

  1. "Ta terra felix" – Jacka Kaczmarskiego obrazy utopii wszelakie.
  2. "Jeszcze niżej, o nieba!, Wszystko jest, co potrzeba" – flirt, miłosna igraszka i erotyka w twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego.
  3. "Widzę was nieraz, kiedy twarz ukryję w dłoniach" – motyw przemijania, zapominania i odchodzenia w liryce Jacka Kaczmarskiego.
  4. "Jeszcze nie tam, gdzie chciałem być, a już nie tam, gdzie byłem" – poetyckie podróże, dążenia i tułaczki w utworach Kaczmarskiego.

Następnie, w terminie do 8 lutego 2019 r. pracę należy przesłać – w wersji drukowanej, w trzech egzemplarzach – do Organizatora (na adres: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków, z dopiskiem „Jacek Kaczmarski”) oraz w wersji elektronicznej (na adres: konkursy@cmjordan.krakow.pl).

Jury wybierze najlepsze spośród nadesłanych prac i zakwalifikuje na tej podstawie ich autorów do kolejnego etapu konkursu. Atrakcyjne nagrody czekają!

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie organizatora.

Metryczka

Data publikacji 11.01.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry