Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

W roku szkolnym 2018/2019 rusza ich kolejna edycja. Gorąco apeluję do Państwa Dyrektorów i Nauczycieli o umożliwienie uczniom udziału w tych turniejach.

Warszawa,  5 grudnia 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 

Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

każdego dnia środki masowego przekazu informują o wypadkach na polskich drogach, w których giną lub są poszkodowani różni uczestnicy ruchu drogowego. Chcemy i możemy to zmienić. Od 2013 r. realizowany jest Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020 zakładający ograniczenie, a w dłuższej  perspektywie czasowej całkowite wyeliminowanie ofiar w wypadkach drogowych. Cel ten można osiągnąć między innymi poprzez właściwą edukację komunikacyjną społeczeństwa od najmłodszych lat, służącą wychowaniu świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego i szanującego prawa innych.

Bardzo ważną rolę w tym zakresie ma do spełnienia szkoła. Tylko wspólne i spójne działania całego społeczeństwa i państwa doprowadzą do zmiany zachowań uczestników ruchu drogowego. W działania te doskonale wpisują się odbywające się każdego roku, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych, turnieje bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ich celem jest popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, a także podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W roku szkolnym 2018/2019 rusza ich kolejna edycja. Gorąco apeluję do Państwa Dyrektorów i Nauczycieli o umożliwienie uczniom udziału w tych turniejach.
Proszę o wsparcie i pomoc w organizacji eliminacji szkolnych, gminnych lub powiatowych.

Szczegółowe regulaminy Turniejów znajdą Państwo na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowego http://www.pzm.pl oraz Kuratorium Oświaty w Warszawiehttp://kuratorium.waw.pl. Tam też będą ukazywać się wszelkie informacje związane
z ww. turniejami.

Szkoły zamierzające wziąć udział, proszę o wypełnienie do dnia 4 lutego 2019 r. do godz. 16.00 elektronicznej deklaracji przystąpienia do turnieju (linki poniżej), co pozwoli na sprawną ich organizację.

 

  • XLII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych/klas gimnazjalnych i szkół specjalnych:

http://www.kuratorium.waw.pl/deklaracja_brd – szkoły podstawowe, klasy gimnazjalne, szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii;

  • XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych:

http://www.kuratorium.waw.pl/deklaracja_mtm – szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne.

 

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 05.12.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Czesław Ziemniak
Osoba udostępniająca informację:
Czesław Ziemniak
do góry