Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Program przeciwdziałania niedożywieniu dzieci i młodzieży - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Program przeciwdziałania niedożywieniu dzieci i młodzieży

Fundacja „Być Bardziej” rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń na stypendia obiadowe, w ramach V edycji programu “Dzwonek na obiad” w roku szkolnym 2018/19. Rodzice uczniów z rodzin najbardziej potrzebujących mogą ubiegać się o sfinansowanie szkolnych obiadów.

Celem Programu realizowanego jest przez Fundację „Być Bardziej” jest zniwelowanie problemu niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce.

Uczniów z rodzin potrzebujących, w których miesięczny dochód na jedną osobę nie przekracza 1000 zł do programu “Dzwonek na obiad” mogą zgłaszać nauczyciele, pedagodzy, lub rodzice poprzez wypełnienie internetowo i odesłanie na adres Fundacji wypełnionego wniosku wraz z załącznikami. Szczegóły ubiegania się o dofinansowanie posiłków dla uczniów wraz z wnioskiem aplikacyjnym można znaleźć w “Vademecum stypendysty” dostępnym na stronie www.dzwoneknaobiad.pl.
 
Fundacja „Być Bardziej” zachęca uczniów do wzięcia udziału w programie “Dzwonek na obiad” poprzez przeprowadzenie akcji „Grosz do Grosza”. Zostanie ona zrealizowana na terenie wszystkich zgłoszonych szkół w terminach 2−27 października 2018 r. (I semestr) i 1−29 marca 2019 r. (II semestr). W tym czasie placówki oświatowe, które przystąpią do akcji, zobowiązane są do powołania komitetu organizacyjnego (uczniowie oraz pełnoletni opiekun akcji – jeden nauczyciel) i przeprowadzenia na terenie placówki zbiórki, z której dochód Fundacja „Być Bardziej” przeznaczy na wykupienie kolejnych obiadów dla uczniów z całej Polski.

Aby zgłosić się do akcji konkursowej „Grosz do Grosza” należy wypełnić odpowiedni formularz elektroniczny w zakładce ‘zgłoś szkołę’ na stronie internetowej Fundacji, a także wydrukować go (należy pamiętać o pieczątce szkoły i podpisie dyrektora szkoły) i odesłać pocztą tradycyjną na adres Fundacji do 30 września 2018 r.
 
Fundacja „Być Bardziej” chciałaby również, już po raz drugi, zaangażować szkoły i organizacje do zainicjowania i przeprowadzenia w swoich lokalnych środowiskach „Dnia walki z niedożywieniem w Polsce”. Podczas tego wydarzenia odbędzie się zbiórka publiczna, z której zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na obiady dla podopiecznych Fundacji. W celu zgłoszenia szkoły do projektu należy wypełnić formularz dostępny na stronie dzwoneknaobiad.pl.
 

 

 

Metryczka

Data publikacji 01.08.2018
Data modyfikacji 01.08.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Fundacji „Być Bardziej”
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry