Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Spacery krajobrazowe” w ramach Dnia Krajobrazu - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

„Spacery krajobrazowe” w ramach Dnia Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zachęca szkoły podstawowe i średnie do organizacji „spacerów krajobrazowych” dla uczniów oraz podejmowania innych inicjatyw w ramach obchodów (20 października) Dnia Krajobrazu. Tegoroczna edycja tego przedsięwzięcia będzie nawiązywała do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Działania będą prowadzone pod hasłem „Ochrona krajobrazu z korzyścią dla nas”.

Spacery krajobrazowe mogą się odbywać się zarówno w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach itp.).

Wpisanie na stałe do kalendarza Dnia Krajobrazu ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważną rolę pełni otaczająca nas przestrzeń, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i społecznym, gospodarczym czy kulturowym.

W ramach organizowanych projektów warto uwzględnić również miejsca będące świadkami historii, krajobrazy pamięci − miejsca szczególne dla społeczności lokalnych i narodu, w których jest zapisana pamięć o ludziach i wydarzeniach, a które są naszym dziedzictwem historycznym.

W roku 2017 w całej Polsce zorganizowano łącznie ponad 30 różnych inicjatyw związanych z obchodami Dnia Krajobrazu.

 

Metryczka

Data publikacji 18.07.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry