Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”, w ramach którego zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2017/2018:

  1. dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie – zaplanowano 10 stypendiów,
  2. dla finalistów konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich – zaplanowano 25 nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

O stypendia oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ubiegać się mogą dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, którzy: są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce, są uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mają od 10 do 18 lat.

Ostateczny termin zgłoszenia mija dnia 8 czerwca 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego). 

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami dostępne są na stronie http://mniejszosci.narodowe.MSWiA.gov.pl na:  Strona główna > Romowie > Programy stypendialne dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego > Programy stypendialne  dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego w 2018 r. > Stypendia dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych

Metryczka

Data publikacji 02.05.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry