Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pismo Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Pismo Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 
Warszawa, 7 marca  2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
SNP.5534.8.2018.AB

 

Dyrektorzy
publicznych, niepublicznych
przedszkoli i szkół ogólnodostępnych

Szanowni Państwo,

przypominam, że 31 stycznia 2018 r. upłynął termin wypełniania na platformie SEO arkuszy monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
            Nie wszyscy dyrektorzy wypełnili arkusze .
W związku z powyższym, kolejny raz proszę tych z Państwa, którzy nie dopełnili obowiązku o wypełnienie arkuszy monitorowania do dnia 13 marca 2018 r.
            Sprawę należy potraktować jako pilną.
Proszę o odpowiedzialne podejście do przekazania informacji dotyczącej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Państwa przedszkolach i szkołach.
Ponownie informuję, że dyrektorzy szkół/placówek wypełniają odpowiednio następujące arkusze:
85-Arkusz monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i szkołach,
86-Arkusz monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Dyrektorzy zespołów szkół wypełniają osobne arkusze ankiet dla każdego typu szkoły w zespole.
Dyrektorzy szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne wypełniają obie ankiety: 85 i 86.
Dyrektorzy szkół z oddziałami dotychczasowych gimnazjów wypełniają jedną ankietę – 85. Proszę o wybór odpowiedniego arkusza.
W załączeniu przekazuję Państwu informacje dotyczące wypełniania arkusza monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 07.03.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Bronowska
do góry