Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

21 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

21 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskich obchodach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Zapraszamy do zgłaszania swoich lokalnych inicjatyw promujących nowe technologie wykorzystywane w nauce. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 marca br.

Do udziału w przedsięwzięciu mogą zgłaszać się szkoły, podmioty naukowo-badawcze, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz wszystkie podmioty zainteresowane popularyzowaniem wykorzystywania nowych technologii w edukacji. 

Głównym założeniem  inicjatywy  jest aktywny udział uczniów oraz ich rodziców w bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazach, zajęciach warsztatowych, prezentacjach multimedialnych, grach i zabawach, projekcjach filmów, spotkaniach oraz pokazowych lekcjach dotyczących nowoczesnych technologii, które mogą być wsparciem w nauce.

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane najciekawsze, które otrzymają nagrody rzeczowe.

Organizatorem Dnia Nowych Technologii w Edukacji  jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, a patronat nad inicjatywą objął European Schoolnet, europejska sieć 34 ministerstw edukacji.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  • Plakat DNTE
    Plakat DNTE

Metryczka

Data publikacji 06.03.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
MEN
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry