Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Badanie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Badanie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje siódmą edycję badania TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Jest to międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych prowadzone co 4 lata. Badanie obejmie w Polsce uczniów 4 klas szkół podstawowych.

Badanie TIMSS uznawane jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie. Jego założenia i wskaźniki używane są w monitorowaniu jakości edukacji w większości krajów rozwiniętych, także w Polsce.

W okresie 19 marca - 13 kwietnia 2018 r. odbędzie się pilotażowy etap badania, który obejmie 36 wylosowanych szkół podstawowych z województw; mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego.

Sprawą kluczową dla powodzenia badania, a tym samym sformułowania poprawnych wniosków o poziomie wiedzy polskich czwartoklasistów, jest udział w nim wszystkich wylosowanych szkół

Badania TIMSS są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym oraz ogólnokrajowym i nie będą wykorzystane ani do oceny pracy poszczególnych szkół, ani też indywidualnej wiedzy i umiejętności uczniów. Procedura badania z tego względu nie pozwala także na ujawnianie szkół biorących w nim udział. W gestii dyrekcji szkół pozostaje decyzja, czy będą udostępniać wiedzę o swoim uczestnictwie w badaniu TIMSS, czy też nie.

Metryczka

Data publikacji 06.02.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
IBE
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry