Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konferencja - INFODORADCA+ - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja - INFODORADCA+

W dniu 15 grudnia 2017 r., w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego, przy ul. Limanowskiego 23, sala A., odbędzie się konferencja „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.  

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8.12.2017 r.

Szczegółowa informacja oraz rejestracja dostępne są na stronie: www.ipiss.com.pl

 

Metryczka

Data publikacji 06.12.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Gimalska
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry