Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Prawo dziecka do wypoczynku - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Prawo dziecka do wypoczynku

List w sprawie praw dziecka - prawo do wypoczynku.

Warszawa, 28  listopada 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 

Dyrektorzy
Szkół i placówek 
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 

20 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - znacząca data, bowiem w tym dniu przypada kolejna rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  Konwencji o Prawach Dziecka, międzynarodowego dokumentu powszechnie znanemu  środowisku  związanemu z oświatą, zobowiązanemu do podejmowania  działań, których celem nadrzędnym jest najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka w sferze  ochrony jego praw i wolności.

W tym szczególnym  momencie myślenia  o  respektowaniu praw  dzieci pojawia się  refleksja,  czy dbając o umożliwienie dzieciom prawa do nauki,  jednocześnie gwarantujemy im  prawo do wypoczynku i zabawy, w aspekcie zadawania uczniom  prac domowych.   

Na zagadnienie nadmiernego  obciążenia pracami domowymi uczniów zwraca uwagę  Rzecznik Praw Dziecka[1]. Powołując się,  m.in.  na wyniki badań  prowadzone przez Instytut Badań   Edukacyjnych[2],w  rozdziale raportu zatytułowanym  O pracach domowych – czyli czy więcej znaczy lepiej?, dokonano omówienia tego zagadnienia.  W podsumowaniu tej części opracowania,  m.in.  na uwagę zasługuje zapis „Wyniki badania powinny zainspirować refleksję nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych. Ponieważ ani większa częstotliwość zadawania prac domowych, ani szacowny czas potrzebny uczniom na ich odrobienie, nie przekładają się na większą efektywność nauczania (a w przypadku języka polskiego jest wręcz odwrotnie), warto zweryfikować stosowane strategie zadawania prac domowych. Mniejsza ilość prac domowych lub rzadsze ich zadawanie może przyczynić się do zwiększenia ich efektywności w kontekście osiągnięć edukacyjnych uczniów”[3].

Wobec powyższego pozostawiam Państwu tę problematykę do refleksji,  kierując się słowami Janusza Korczaka  „Dziecku potrzebny ruch, powietrze, światło – zgoda, ale i coś jeszcze. Spojrzenie w przestrzeń, poczucie wolności – otwarte okno (…) ambicją wychowawcy być musi osiągać najpomyślniejsze wyniki drogą najmniejszych pogwałceń praw człowieka”[4].

Z poważaniem

                                                                                                 MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY

                                                                                                                           /-/

                                                                                                                Aurelia Michałowska

 

[1]    Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016, Warszawa 2017.

[2] Roman Dolata, Paweł Grygiel, Dorota M. Jankowska, Ewelina Jarnutowska, Aleksandra
   Jasińska-Maciążek, Maciej Karwowski, Michał Modzelewski, Jolanta Pisarek: Szkolne
    pytania. Wyniki Badań nad efektywnością nauczania w klasach IV-VI,
Instytut Badań
    Edukacyjnych, Warszawa 2015.

[3]  Tamże, s. 108.

[4]  Janusz Korczak, Otwarte okno, „Szkoła Specjalna”, tom III  1926-1927.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 30.11.2017
Data modyfikacji 18.12.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bogacka-Osińska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry