Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

XLI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i XXII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

XLI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i XXII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego

Warszawa,  18 października 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZSE.576.34.2017.CZ

Dyrektorzy szkół
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

każdego dnia środki masowego przekazu informują o kolejnych wypadkach na polskich drogach, w których giną lub są poszkodowani uczestnicy ruchu drogowego. Śmierć osób bliskich w wyniku wypadku lub często ich długotrwałe leczenie czy dozgonne kalectwo to nie tylko wielkie tragedie dla uczestników tych zdarzeń i ich rodzin, ale też wielkie koszty społeczne i finansowe. Wielu z tych tragedii można byłoby uniknąć, bądź ograniczyć ich skutki, gdyby świadomość zagrożeń wśród uczestników ruchu drogowego była większa. Chcemy i możemy to zmienić.

Od 2013 r. realizowany jest Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020 zakładający ograniczenie, a w dłuższej perspektywie czasowej całkowite wyeliminowanie ofiar w wypadkach drogowych. Cel ten można osiągnąć między innymi poprzez właściwą edukację komunikacyjną społeczeństwa od najmłodszych lat, służącą wychowaniu świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego i szanującego prawa innych.

Wieloletnie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach wskazują, że tylko wspólne i spójne działania społeczeństwa i państwa mogą doprowadzić do zmiany zachowań uczestników ruchu drogowego.

W dniu 9 września 2016 r. zostało podpisane Porozumienie o współpracy w zakresie organizowania i przeprowadzania edukacyjnych turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sygnatariuszami porozumienia są Minister Infrastruktury i Budownictwa, Minister Edukacji Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Policji oraz Polski Związek Motorowy.

Celem tych konkursów jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży, popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, a także podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Mają one 40 – letnią tradycję i dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Świadczy o tym fakt, iż w ubiegłym roku szkolnym, w organizowanych turniejach uczestniczyło 612 szkół z woj. mazowieckiego.

W roku szkolnym 2017/2018 rusza ich kolejna edycja. Zasady udziału uczniów określa Komunikat nr 4/2017 Krajowego Komitetu Organizacyjnego (zał. 1). W tym aspekcie ogromną rolę, do spełnienia mają szkoły. Gorąco apeluję zatem do Państwa Dyrektorów i Nauczycieli o umożliwienie uczniom udziału w przedmiotowych turniejach. Proszę także o wsparcie i pomoc w organizacji eliminacji szkolnych, gminnych i powiatowych.

Szczegółowe regulaminy Turniejów znajdą Państwo na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowego: www.pzm.pl oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie: www.kuratorium.waw.pl, na których będą ukazywać się również wszelkie informacje związane z turniejami.

Szkoły zamierzające wziąć udział w turniejach, proszę o wypełnienie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 16:00 elektronicznej deklaracji przystąpienia do turnieju (linki poniżej), co pozwoli na sprawną ich organizację.

XII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym: http://www.kuratorium.waw.pl/deklaracja_BRD - szkoły podstawowe, gimnazja i klasy gimnazjalne, szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny: http://www.kuratorium.waw.pl/deklaracja_MTM - szkoły ponadgimnazjalne.

Głęboko wierzę, że nasze wspólne działania przyczynią się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na Mazowszu.

Z wyrazami szacunku,

MAZOWIECKI

WICEKURATOR OŚWIATY
/-/
Andrzej Sosnowski

 

 

Metryczka

Data publikacji 18.10.2017
Data modyfikacji 18.10.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st. wizytator Czesław Ziemniak
Osoba udostępniająca informację:
Czesław Ziemniak
do góry