Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konferencję „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym” z udziałem Minister Anny Zalewskiej.

Cele konferencji:

  • upowszechnianie idei edukacji włączającej,
  • prezentacja zmian w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zapoznanie z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • prezentacja dobrych praktyk.

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty.

Konferencja odbędzie się 18 października 2017 r. w siedzibie ORE w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28. Szczegółowe informacje i program konferencji zostaną zamieszczone na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Szczegółowe informacje na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji

Metryczka

Data publikacji 15.09.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Karczewska -Gzik
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry