Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nabór do projektów stypendialnych dla uzdolnionych uczniów - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Nabór do projektów stypendialnych dla uzdolnionych uczniów

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału w roku szkolnym 2017/2018 w III. edycji projektów Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W terminie od 19 czerwca do 6 lipca br. prowadzony jest nabór wniosków do następujących projektów:

  • Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych − najlepsza inwestycja w człowieka. Rejestracja wniosku na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce: Edukacja i Sport / Stypendia dla uczniów.
  • Mazowsze − stypendia dla uczniów szkół zawodowych. Rejestracja wniosku na stronie www.mazovia.pl w zakładce: Edukacja i Sport / Mazowsze − stypendia dla uczniów szkół zawodowych.

Wygenerowaną z systemu wersję papierową wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym do 21 lipca br. (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

Dodatkowe informacje odnośnie udziału w projektach dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych − najlepsza inwestycja w człowieka” jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących z obszaru województwa mazowieckiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów ogólnych, tj. przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

W ramach programu stypendialnego planuje się przyznanie około 641 stypendiów. Łączna kwota stypendium dla jednego ucznia w roku szkolnym 2017/2018 wyniesie około 4 770 zł.

Projekt „Mazowsze − stypendia dla uczniów szkól zawodowych” polega na rozwijaniu zdolności i motywacji do dalszego rozwoju zawodowego uczniów szkół zawodowych, osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce.

W ramach projektu planuje się przyznanie 480 stypendiów. Łączna kwota stypendium dla jednego ucznia w roku szkolnym 201712018 wyniesie 4 786 zł.

Dodatkowe informacje odnośnie projektów można uzyskać osobiście w Biurze Wspierania Szkolnictwa Zawodowego w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ulicy B. Brechta 3 w pokojach 409, 410 i 412 lub telefonicznie pod numerami: (22) 59-79-416, (22) 59-79-437, (22) 59-79-440, (22) 59-79-443, jak również drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl.

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.06.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry