Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkolenie pn.: Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów? - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie pn.: Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów?

Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie zaprasza na szkolenie pn.: „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów?”, realizowane w ramach projektu Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty

Celem szkolenia jest wsparcie dyrektorów i wicedyrektorów w zakresie organizacji pracy szkoły w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), wprowadzania nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje, w tym program szkolenia, dostępne są na stronie internetowej Ośrodka

Metryczka

Data publikacji 17.05.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Majewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Majewska
do góry