Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący realizacji obowiązku szkolnego - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący realizacji obowiązku szkolnego

09.05.2017

Warszawa,  9 maja  2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZIN.021.15.2017.AS

Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z wdrożenia reformy edukacji, uczniowie oraz ich rodzice powinni uzyskać informacje, w jakiej szkole uczniowie będą realizowali obowiązek szkolny od 1 września 2017 roku.

W szczególności dotyczy to zmian dokonywanych na podstawie art. 205 ust. 1 i 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę − Prawo oświatowe, w odniesieniu do możliwości wskazania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego miejsca realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów klas III i VI.

Stąd też proszę Państwa o poinformowanie uczniów oraz ich rodziców o miejscu realizacji obowiązku szkolnego.

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 09.05.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aurelia Michałowska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry