Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”

O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się szkoły podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.

Instytucje chcące wystąpić o środki na dożywianie dzieci mogą to uczynić tylko za pomocą wniosku, który można pobrać na stronie fundacji. Formularze można uzyskać także mailowo lub w siedzibie Fundacji.

Podstawą otrzymania dofinansowania od PFPD „Maciuś”  jest właściwie wypełniony formularz wniosku, złożony w siedzibie Fundacji do dnia 01.03.2017 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku), zawierający: szczegółowe dane adresowe szkoły i informacje o dotychczasowym dożywianiu, informację z lokalnego OPS potwierdzającą dane zawarte we wniosku dotyczące sytuacji i potrzeb rodzin uczniów, dla których szkoła ubiega się o dofinansowanie posiłków.

Wnioski należy przesyłać na adres biura PFPD „Maciuś”  81-383 Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 28. Pomoc w sprawach związanych z prawidłowym wypełnieniem wniosku można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Fundacji. Wypełnienie i złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

O przyznaniu dofinansowania szkoły zostaną poinformowane telefonicznie przez PFPD „Maciuś”   do 09.03.2017 r.

Metryczka

Data publikacji 13.02.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Słomczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry