Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Materiały do realizacji edukacji historycznej - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Materiały do realizacji edukacji historycznej

Archiwum Państwowe w Opolu opracowało materiały edukacyjne, które powstały w ramach projektu „Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu”. Materiały przeznaczone są do realizacji edukacji historycznej na różnych poziomach nauczania, zarówno w ramach zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych.

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni historycy z Uniwersytetu Opolskiego oraz oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego z siedzibą w Opolu.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie, pod patronatem Biskupa Diecezji Opolskiej, Prezydenta Miasta Opola oraz Opolskiego Kuratora Oświaty.

Materiały edukacyjne dostępne są na stronie internetowej Archiwum.

Metryczka

Data publikacji 11.01.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Majewska
do góry