Moje skróty

Najważniejsze informacje

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Książki naszych marzeń” zainicjowały „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem jest m.in. promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W latach 2016-2020 na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zostanie przeznaczone 150 mln zł z budżetu państwa.

Rządowy program "Aktywna tablica"

Dokonano kwalifikacji szkół, które zostaną objęte wsparciem finansowym w ramach rządowego programu "Aktywna tablica" w 2017 r. Łącznie dofinansowanie otrzymało 245 organów prowadzących dla 600 szkół na ogólną kwotę 8.255.945 zł. Dostępny jest już harmonogram programu na 2018 r.

zdj
Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom

Zasiłki losowe, wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne oraz zajęcia terapeutyczno-edukacyjne i opiekuńcze dla uczniów poszkodowanych w wyniku nawałnic – takie wsparcie przewiduje rządowy program przyjęty 18 sierpnia br. przez Radę Ministrów. Więcej o programie.

Programowanie w szkole

W dziale "Edukacja Informatyczna" znajdują się informacje dla szkół zainteresowanych udziałem w pilotażowym wdrażaniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.

Bezpieczna +

Rządowy program wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania.

Komunikaty

Kalendarz wydarzeń

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Informacja dla szkół, samorządów, rodziców oraz bieżące wydarzenia związane z reformą edukacji.

Programowanie

Informacje dla szkół biorących udział w pilotażowym wdrażaniu nauki programowania w oparciu o innowacje pedagogiczne oraz dla szkół zainteresowanych wdrażaniem nowej podstawy programowej z informatyki.

Rok dla Niepodległej

Reforma edukacji

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła rok szkolny 2017/2018 - „Rokiem dla Niepodległej”. Prezentujemy działania związane z obchodami odzyskania niepodległości przez Polskę.

Oferty pracy

Bank Ofert Pracy dla Nauczycieli w szkołach i placówkach województwa mazowieckiego.

Informacje z CROD

Zasady uzyskiwania informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych dla dyrektorów szkół.

Kiermasz książek

Aplikacja dla szkół umożliwiająca wypożyczanie, przekazywanie lub pozyskiwanie podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

do góry